Kestävän kehityksen tiellä

Kulunut vuosi on ollut vaikea ja poikkeuksellinen monellakin tapaa. Globaali pandemia ei kuitenkaan ole vähentänyt kestävän kehityksen tarvetta tai hidastanut Löfbergsin pyrkimyksiä kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi.

Löfbergsin kestävän kehityksen tavoitteet ja toimenpiteet ovat monipuolisia. Ympäristökuorman ja hiilijalanjäljen pienentäminen on yksi merkittävä osa Löfbergsin käynnistämää Circular Coffee Community- hanketta, mutta se ei ole ainoa. Tavoitteisiimme kuuluu vahvasti ympäristön lisäksi myös mm. viljelijöiden elintason ja työolojen parantaminen.

Kestävän kehityksen keskiössä on yhteistyö eri verkostojen ja ryhmittymien kanssa. Löfbergs on yksi seitsemästä kahvipaahtimosta, jotka perustivat yhdessä International Coffee Partnersin, joka on voittoa tavoittelematon järjestö. ICP:n tavoitteena on parantaa erityisesti pientuottajien työoloja ja viljelystä saatua korvausta. Tukemalla viljelijöitä, tuetaan myös heidän perheitä ja yhteisöä.

Teddy viljelee kahvia Ugandassa. ICPn kautta hän on saanut tukea viljelyn ammattitaidon kehittämiseen, jonka seurauksena hänen tulonsa ovat nousseet merkittävästi.

”ICP on muuttanut elämäni. Olen oppinut sekä viljelyä että yrittäjyyttä samaan aikaan. Nyt tienaan enemmän rahaa, ja olen itse itseni pomo.”

92 693 kahvinviljelijää on saanut mahdollisuuden kehittää elintasoaan ja osaamistaan kuulumalla International Coffee Partners- ohjelmaamme.

 

59,9% toiminnastamme pyörii uusiutuvilla energialähteillä. Teemme jatkuvasti työtä tämän luvun nostamiseksi aina 100% saakka.

 

Löfbergsin Circular Coffee Community-hanke nojaa ajatukseen kiertotaloudesta ja resurssien täydellisestä hyödyntämisestä. Kuten tiedämme, hukkaa syntyy teollisuudessa monissa prosessin vaiheissa viljelystä tuotantoon, ja kuljetuksesta kuluttajalle. Koska rakastamme kahvia niin paljon, haluamme että kahvintuotannosta ei mene hukkaan yhtään käytettyä energiaa tai resurssia. Haluamme kutsua kuluttajia, yrityksiä ja muita toimijoita mukaan etsimään yhdessä ratkaisuja kiertotalouden ja jätteettömyyden edistämiseksi kahvialalla Tämän voimme saavuttaa sekä ympäristöystävällisemmällä tuotannolla, mutta myös huolehtimalla siitä että keitämme vain sen, minkä juomme ja hyödynnämme esimerkiksi käytetyt purut uusiokäyttöön vaikkapa puutarhassa.

73% tuotepakkauksiemme materiaaleista on tällä hetkellä kierrätettyjä tai kierrätettävissä. Nousua vuoden takaiseen on 6% – yksikköä.

 

Yksi tärkeä osa hankettamme on sertifioitujen tuotteiden kasvattaminen kahvimarkkinoilla. Sertifikaateilla taataan sekä ympäristölle ystävällinen viljely että myös reilu korvaus tuottajille. Löfbergs onkin yksi maailman suurimmista Reilun kaupan ja luomukahvin ostajista. Hankkimalla kahvia sertifioiduilta tuottajilta vähennetään myös mm. korruption, harmaan kaupan ja pakkotyön riskiä.

Fairtrade eli Reilun kaupan sertifikaatti on itsenäinen sertifikaatti, joka keskittyy nimenomaan työoloihin ja ihmisoikeuksien takaamiseen. Tuottajalle taataan riittävä minimikorvaus viljelystä.

UTZ ja Rainforest Alliance sertifikaatit ovat yhdistymässä tulevaisuudessa yhteiseksi sertifikaatiksi. Sertifikaatti keskittyy mm. biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden takaamiseen, sekä huolehtii ettei vaarallisia tai haitallisia lannoitteita tai torjunta-aineita käytetä viljelyssä.

Tällä hetkellä 91,6% kaikista Löfbergsin tuotetuista tuotteista on sertifioituja. Nousua viimevuoteen on 1,2%-yksikköä ja luottavaisin mielin saavutamme täyden 100% asteen pikimmiten.

Lue lisää Circular Coffee Community hankkeestamme.