LÖFBERGS BRAZIL – KILPAILUN SÄÄNNÖT

JÄRJESTÄJÄ:

Löfbergs Lila AB
Box 1501
651 21 Karlstad, Sverige
Puh: +46 54 14 01 00
Org. nr 556290-7088

OSALLISTUMINEN:

Arvontaan osallistutaan vastaamalla kampanjasivulla www.lofbergs.fi/brazil kilpailukysymyksiin, antamalla yhteystiedot, hyväksymällä kilpailusäännöt ja lähettämällä osallistumislomakkeen. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt.

OSALLISTUMISAIKA:

Arvontaan voi osallistua 14.3.–30.4.2020. Osallistumisajan ulkopuolella lähetettyjä osallistumisia ei huomioida.

VOITTAJIEN VALINTA:

Voittaja valitaan osallistujista arpomalla. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa arvonnasta, arvotaan uusi voittaja.

PALKINTO:

Palkintona arvotaan Asobu 5th Avenue Coffee Tumbler -termosmuki sekä Löfbergs Brazil -kahvit vuodeksi (10 kg / 20 pakettia). Palkintoa ei voi vaihtaa. Palkinto lähetetään postitse voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Palkinnon arvo on noin 110 euroa.

ARPAJAISVERO:

Palkintojen lakisääteisestä arpajaisverosta vastaa järjestäjä.

HENKILÖTIEDOT:

Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Löfbergs pidättää oikeuden julkaista voittajan nimen Internet-, Instagram- ja Facebook-sivuillaan.
Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTÖSTÄ

1. Tietojen kerääjä
Löfbergs Lila AB
Box 1501
651 21 Karlstad, Sverige
Puh: +46 54 14 01 00
Org. nr 556290-7088
2. Rekisterin nimi
Löfbergs Brazil kilpailu
3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
Lomakkeesta saatujen tietojen avulla otetaan yhteys kilpailun voittajaan. Yhteystietoja ei käytetä tämän jälkeen, vaan ne poistetaan, ja kilpailun päätyttyä rekisteri tuhotaan.
4. Rekisterin tietosisältö
Vastaanottajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma ilmoitus kilpailusivustolla.
6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei käytetä muita käyttötarkoituksia varten. Tiedot poistetaan, kun kilpailu on päättynyt.
7. Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
8. Rekisteröidyn oikeudet
a. Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
b. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
a. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.
b. Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Tiedot poistetaan kilpailun päätyttyä, ja rekisteri tuhotaan kilpailun päätyttyä.