Kilpailun säännöt

LÖFBERGS – KILPAILUN SÄÄNNÖT

JÄRJESTÄJÄ:
Löfbergs Lila AB

Box 1501

651 21 Karlstad, Sverige
Puh: +46 54 14 01 00
Org. nr 556290-7088

OSALLISTUMINEN:
Arvontaan osallistutaan kilpailusivulla www.lofbergs.fi/voita-termoskannu vastaamalla kysymykseen sekä täyttämällä henkilötiedot kisasivun kenttään.

KAMPANJA-AIKA: 23.9.–6.10.2019

VOITTAJIEN VALINTA:
Voittajat valitaan osallistujista arpomalla. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli voittajia ei tavoiteta viiden (5) vuorokauden kuluessa, arvotaan uudet voittajat.

PALKINTO:
Palkintoina arvotaan kaksi (2) Stelton Emma -termoskannua. Palkinnot arvotaan 1.10. ja 7.10.2019. Palkintoa ei voi vaihtaa. Palkinto lähetetään postitse voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Palkintokohtainen arvo on 129 euroa.

ARPAJAISVERO:
Palkintojen lakisääteisestä arpajaisverosta vastaa järjestäjä.

HENKILÖTIEDOT:
Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Löfbergs pidättää oikeuden julkaista voittajan nimen Internet-, Instagram- ja Facebook-sivuillaan.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTÖSTÄ

1. Tietojen kerääjä

Löfbergs Lila AB

Box 1501

651 21 Karlstad, Sverige
Puh: +46 54 14 01 00
Org. nr 556290-7088

2. Rekisterin nimi

Löfbergs Suomi kilpailu

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Lomakkeesta saatujen tietojen avulla otetaan yhteys kilpailun voittajaan. Yhteystietoja ei käytetä tämän jälkeen, vaan ne poistetaan, ja kilpailun päätyttyä rekisteri tuhotaan.

4. Rekisterin tietosisältö

Vastaanottajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus kilpailusivustolla

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei käytetä muita käyttötarkoituksia varten. Tiedot poistetaan, kun kilpailu on päättynyt.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

b. Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Tiedot poistetaan kilpailun päätyttyä, ja rekisteri tuhotaan kilpailun päätyttyä.