Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOJEN KÄYTÖSTÄ

1. Tietojen kerääjä

Löfbergs Lila AB

Box 1501

651 21 Karlstad, Sverige Puh: +46 54 14 01 00 Org. nr 556290-7088

2. Rekisterin nimi

Löfbergs Suomi näytetilaus

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Lomakkeesta saatujen tietojen avulla lähetetään vastaanottajalle näytepakkaus (50 g) Löfbergs Kharisma -kahvia. Yhteystietoja ei käytetä tämän jälkeen, vaan ne poistetaan, ja näytekampanjan päätyttyä rekisteri tuhotaan.

4. Rekisterin tietosisältö

Vastaanottajan nimi ja postiosoite.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus (internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla)

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei käytetä muita käyttötarkoituksia varten. Tiedot poistetaan, kun näytepakkaus on lähetetty.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

a. Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

b. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

b. Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Tiedot poistetaan näytepakkauksen lähettämisen jälkeen, ja rekisteri tuhotaan näytekampanjan päätyttyä.